HUPZO - Hrvatska Udruga za Pravnu Zaštitu Obitelji
Program konferencije 2015.
 
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU
HRVATSKA UDRUGA ZA PRAVNU ZAŠTITU OBITELJI
 
VI. znanstveno-stručni interdisciplinarni skup  

  USTAVNOPRAVNE I OBITELJSKOPRAVNE AKTUALNOSTI

 

Program u PDF formatu

 
Read More

HRVATSKA UDRUGA ZA PRAVNU ZAŠTITU OBITELJI

 

Cilj i svrha osnivanja Udruge je istraživanje i unapređivanje pravne zaštite obitelji u području pravnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i znanstvenog rada. Daljnji cilj je promicanje znanstvene među-institucionalne i među-fakultetske suradnje, kao i sprege znanosti i praktične primjene prava u zaštiti obitelji.  

U tu svrhu će Udruga organizirati seminare, konferencije, studijske posjete i ljetne škole, kao i akademske aktivnosti usmjerena na znanstvena istraživanja, izdavanje znanstvenih i pojedinačnih publikacija.

 

PRAVOS