HUPZO - Hrvatska Udruga za Pravnu Zaštitu Obitelji

 DIJETE I PRAVO

UVOD
I. znanstveno stručni interdisciplinarni skup 
DIJETE I PRAVO 

 

Za razliku od povijesnih razdoblja u kojima je dijete biološki i pravno ovisilo o volji roditelja ili države, danas je njegov pravni položaj u društvu sve više uvjetovan životnom dobi i sposobnošću za rasuđivanje. Priznavanje autonomije djeteta i njegovog samostalnog pravnog položaja neposredno izvire iz pravnih propisa kojima se reguliraju prava, odgovornosti, a ponekad i obveze djeteta kreirane od strane nacionalnih zakonodavaca, te međunarodnih organizacija. Međutim, kriteriji za priznavanje posebnog pravnog položaja djeteta razlikuju se kako od jednog do drugog nacionalnog sustava ili međunarodnog instrumenta, tako i ovisno o pravnoj disciplini kojom se određena materija regulira. Različitost pristupa pravnom položaju djeteta, počevši od rimske pravne tradicije, preko društvenog nauka Crkve i pravne teorije, odnosno filozofije prava sve do suvremenih rješenja u područjima ustavnog, obiteljskog, građanskog, građanskog procesnog, radnog, kaznenog, međunarodnog javnog, međunarodnog privatnog i europskog prava čine okosnicu ovog znanstveno stručnog interdisciplinarnog skupa.

Pravni fakultet u Osijeku
19. lipnja 2009.

PRAVOS