HUPZO - Hrvatska Udruga za Pravnu Zaštitu Obitelji

U suradnji
Pravnog fakulteta u Osijeku,
Pravosudne akademije, i
Hrvatske udruge za pravnu zaštitu obitelji

u Osijeku će se 17. i 18. lipnja 2010. god. održati

 II. znanstveno-stručni interdisciplinarni skup


«IMOVINSKOPRAVNI ASPEKTI RAZVODA BRAKA U HRVATSKOM, EUROPSKOM I MEĐUNARODNOM KONTEKSTU».

Imovinskopravni aspekti razvoda braka predstavljaju skup pravnih pitanja iz složenog područja obiteljskog, stvarnog i obveznog prava, zadirući pri tom i u druga pravna područja. S obzirom na raznolikost imovinskopravnih posljedica razvoda niz je spornih pitanja čija se rješenja u hrvatskom pravnom sustavu u konačnici formiraju kroz sudsku praksu.

Aktualnost teme razvoda i njegovih imovinskopravnih aspekata jednako je prisutna u europskom i međunarodnom kontekstu. U području prava EU od nedavno je u primjeni Uredba o uzdržavanju, dok je pogledu imovinskih odnosa bračnih drugova rad EU u tijeku. Najnovija nastojanja Haške konferencije u vezi s uzdržavanjem uobličena su u novu Hašku konvenciju o uzdržavanju.

 

 

Teme o domaćim spornim pitanjima, kao i pregledi komparativnih, te novih europskih i međunarodnih rješenja o imovinskopravnih aspektima razvoda braka i ove godine sudionicima obećavaju aktualan i zanimljiv skup.

PRAVOS