HUPZO - Hrvatska Udruga za Pravnu Zaštitu Obitelji

 

 

 

IV. znanstveno-stručni interdisciplinarni skup

REPRESIVNE MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PRAVA DJECE
I HAŠKA KONVENCIJA O MJERAMA ZA ZAŠTITU DJECE 1996.

 

sudjelovanje glavnog tajnika Haške konferencije Philippa Lortia
Hotel Osijek
30. svibnja – 01. lipnja 2012.

 

Pravo na poštovanje obiteljskog života temeljno je ljudsko pravo na europskoj razini, izričito zajamčeno Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ovo je pravo u odnosu na dijete dodatno zajamčeno i na globalnoj razini Konvencijom o pravima djeteta, prema kojoj nije dopušteno proizvoljno ili nezakonito miješanje u djetetovu obitelj, niti se dijete smije odvajati od svojih roditelja. U većini slučajeva djetetova obitelj, odnosno roditelji, jesu najbolje okruženje za djetetov razvoj, međutim ostaje određeni broj obitelji, odnosno roditelja koji zanemaruju svoje dijete, te zlorabe ili grubo krše roditeljsku odgovornost.
U takvim, za dijete i cjelokupno društvo nesretnim okolnostima, država koja tada postaje «supsidijarni roditelj» djetetu, ima ustavnu, međunarodnu i zakonsku obvezu poduzeti potrebne pravozaštitne mjere kako bi se zaštitila djetetova dobrobit. Ove krajnje mjere, kojima se dijete odvaja od obitelji, zajedno se nazivaju «represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta».
Ovogodišnji osječki skup nastojat će istaknuti kako teorijske, tako i praktične probleme u vezi s primjenom represivnih mjera za zaštitu dobrobiti djeteta. Također, bit će predstavljena recentna stajališta Europskog suda za zaštitu ljudskih prava te prikazani komentari relevantnih odredaba Konvencije o pravima djeteta. Osim teorijskog uvida u komparativna rješenja u području materijalnog prava, pružit će se uvid i u procesna rješenja relevantna za poduzimanje mjera kojima se dijete odvaja od obitelji radi zaštite njegove dobrobiti.
Posebna vrijednost ovogodišnjeg skupa jest predstavljanje nove Haške konvencije o mjerama za zaštitu djece (1996), kao i «represivnih mjera» u kontekstu međunarodnog privatnog prava.
Nadamo se da će nas uvid u probleme koji se u praksi sudova i zavoda za socijalnu skrb svakodnevno pojavljuju, naknadno i dodatno nadahnuti u pronalaženju odgovarajućih rješenja.
Napokon, s velikom znatiželjom očekujemo rezultate interdisciplinarnih istraživanja koja povezuju područja kaznenog i obiteljskog prava u ovom osjetljivom pravnom i životnom području!   
 

  preuzmi plakat u pdf

 

PRAVOS