HUPZO - Hrvatska Udruga za Pravnu Zaštitu Obitelji

Pravni fakultet u Osijeku, Pravosudna akademija i HUPZO pozivaju Vas na

III. znanstveno stručni interdisciplinarni skup

PRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA (ZAJEDNIČKU) RODITELJSKU SKRB

Skup se održava na Pravnom fakultetu u Osijeku, 02. i 03. lipnja 2011.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

PRAVOS