HUPZO - Hrvatska Udruga za Pravnu Zaštitu Obitelji

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje

Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Pravosudna akademija
Hrvatska udruga za pravnu zaštitu obitelji
 
 
 
III. znanstveno – stručni interdisciplinarni skup
"PRAVNA ZAŠTITA PRAVA NA (ZAJEDNIČKU) RODITELJSKU SKRB"
 
 
02. lipanj 2011.
 
12.30 – 13.00          Registracija
 
13.00 – 14.00
 
Uvodna riječ
 
I. Razvoj roditeljske skrbi, novine iz prakse Europskog suda za ljudska prava i najnovija istraživanja
 
1.      Razvoj instituta roditeljske skrbi u hrvatskoj obiteljskopravnoj povijesti / prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
2.      Roditeljska skrb i ljudska prava s novinama iz prakse Europskog suda za ljudska prava / prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
3.      Predstavljanje rezultata američkog i hrvatskog istraživanja: Što čini dobro roditeljstvo? / doc. dr. sc. Lada Zibar
 
14.00 – 14.15           Stanka za osvježenje
 
14.15 – 15.15
 
II. Međunarodni izazovi u području roditeljske skrbi za hrvatski pravni poredak
 
1.      Nova konvencija na snazi – Haška konvencija o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u predmetima o roditeljskoj skrbi te mjerama za zaštitu djece (1996) / doc. dr. sc. Mirela Župan
2.      Međunarodne obveze RH u provedbi Konvencije o kontaktima (2003) / prof. dr. sc. Mira Lulić i doc. dr. sc. Branka Rešetar
3.      Na što nas obvezuje europsko pravo u skoroj budućnosti? / doc. dr. sc. Ines Medić Musa
 
 

03. lipanj 2011.
 
09.00 – 09.45
 
III.Predstavljanje recentnih problema iz prakse
 
1. Uvod u probleme ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi iz perspektive suda / mr. sc. Senija Ledić, sutkinja
2. Uvod u probleme ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi iz perspektive centra za socijalnu skrb/ Jelica Klobučar, dipl. soc. radnica i Marija Knezović, dipl. soc. radnica
 
09.45 – 10.00           Stanka za osvježenje
10.00 – 12.00
 
IV.      Sudska zaštita prava na roditeljsku skrb
 
1. Ostvarivanje zajedničke roditeljske skrbi u sudskom postupku i definiranje uloge centra za socijalnu skrb/ mr. sc. Senija Ledić, sutkinja, Marija Knezović, dipl. soc. radnica, prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
2. Ostvarivanje zajedničke roditeljske skrbi te susreta i druženja na većoj udaljenosti/ Dubravka Vučetić, sutkinja, doc. dr. sc. Branka Rešetar, prof. dr. sc. Alan Uzelac
3. Povjeravanje djeteta trećoj osobi ili instituciji – obiteljskopravni i procesnopravni aspekti/ Sandra Artuković Kunšt, sutkinja, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac i prof. dr. sc. Alan Uzelac
 
Rasprava
 
12.00 – 13.00           Stanka za ručak
 
13.00 – 15.00
 
V. Suradnja suda i centra za socijalnu skrb u vezi s roditeljskom skrbi  – praktični i teorijski aspekti
 
1.      Posredovanje i mišljenje centra za socijalnu skrb – procesnopravni aspekti / Larisa Crnković, sutkinja, Zorica Wild, dipl. soc. radnica, prof. dr. sc. Alan Uzelac
2.      Sudsko dokazivanje manipulacije u postupku razvoda braka / Višnja Seršić-Gržetić, sutkinja, Zorica Wild, dipl. soc. radnica, prof dr. sc. Alan Uzelac
3.      Ostvarivanje zajedničke roditeljske skrbi u okolnostima obiteljskog nasilja i zabrane susreta i druženja / Dubravka Vučetić, sutkinja, Marija Knezović, dipl. soc. radnica, doc. dr. sc. Branka Rešetar
 
Rasprava
 
VI. Sudska zaštita prava na roditeljsku skrb, te uloga Jugendamt-a ( centra za socijalnu skrb) u njemačkom pravnom sustavu / doc. dr. sc. Aleksandra Maganić
 
15.00  Zaključci i završne riječi
PRAVOS